Dan maar zelf vragen aan Primark of ze naar Tilburg komen

Een brief aan de Primark, die wij in cc ontvingen. Aangezien de wethouder onduidelijk bleef in zijn antwoord of de Primark nu wel of niet naar Tilburg komt, is iemand zelf die vraag gaan stellen. Waarom ook niet? Met een alleraardigst antwoord van de pr-mevrouw. Wellicht zijn er meer Tilburgers die het pr-bureau én zichzelf wat wijzer willen maken? 

Beste PR medewerkers van de Primark,

21 september jongstleden heeft de Tilburgse gemeenteraad onder historisch groot protest op de tribune en daar buiten (het protesterende publiek was te groot) besloten om door te gaan met de plannen om een zogenaamd “winkelrondje te realiseren” een belangrijke voorwaarde hiervoor was dat er toezegging zou zijn van een grote trekker om te zorgen dat dit rondje gaat draaien. Deze trekker zo werd ons beloofd zou de Primark zijn. De koppen in de krant stonden vol met uw naam als synoniem met het winkelrondje. De raad heeft zelfs dit besluit genomen vertouwend op de woorden van de wethouder dat er al een overeenkomst is gesloten met de Primark.
Bij dezen willen wij u op de hoogte stellen van het één en ander wat zich momenteel afspeelt in Tilburg met het vertrouwen dat u ons de zelfde dienst kunt bewijzen door de ontbrekende informatie aan te vullen.

Pas in de afgelopen drie weken of zo is de Tilburger zich bewust geworden van de impact van dit Winkelrondje. En men is boos, heel boos.

– De winkeliers zijn boos omdat de verstening van de binnenstad nu al te veel shoppers naar andere gezellige steden heeft verjaagt en de leegstand in de binnenstad in vrije val is geraakt. Met de bouw van deze extra 12000m2 winkelruimte voorziet men een rampscenario

– De omwonende zijn razend omdat zij pas sinds 28 augustus jongstleden geïnformeerd zijn over deze aanslag op hun woongenot. Het Plein met bomen voor de deur wordt 4 verdiepingen bebouwing.

– De heemkunde kring en het erfgoedplatform waarin alle prominente architecten en kunstenaars van Tilburg verenigd zijn, hebben hun afschuw laten blijken van deze aanslag op twee van Tilburgs meest prominente monumentale gebouwen.

– De bomenstichting roept moord en brand over de 44 bomen die Voor dit plan moeten sneuvelen zonder enige garantie van compensatie. Met name de aanslag op een monumentale plataan van meer dan 170 jaar oud geplant door willem II zet veel kwaad bloed bij de Tilburger die de laatste jaren al te veel groen heeft zien verdwijnen in de stad.

– Ruim 80 prominenten uit alle lagen en disciplines van de Tilburgse bevolking hebben de gemeente schriftelijk opgeroepen deze plannen te herzien omdat men overtuigd is dat dit plan de intrinsieke waarde van onze binnenstad negeert en corrumpeert.

– En alle genoemde organisaties en burgers zijn vooral teleurgesteld in het falen van het dualisme. Aangezien de coalitiepartijen in de raad instemmen met het omstreden plan uit een coalitieakkoord om de coalitie niet te laten vallen. Terwijl het draagvlak voor deze plannen een historisch dieptepunt heeft bereikt.

Graag zouden wij van u vernemen:

1 Of er werkelijk namens Primark een overeenkomst gesloten is met multi vastgoed over een vestiging te Tilburg in het voormalig stadskantoor 3 aan het stadhuisplein

2 Of Primark en haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn van het feit dat de Primark deel uit zal maken van het omstreden winkelrondje dat volgens vele Tilburgers monumenten verminkt, Monumentale bomen kapt en de consumentenstroom in de stad zal doen stagneren.

3 Of de Primark en haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn van de vele andere bouwplannen die de beoogde locatie (huidige SK3) omringen en tot veel hinder kunnen leiden

4 Of de Primark en haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn van de aanzwellende teneur en uitingen van onvrede op social media over deze omstreden plannen

5 Of de Primark en haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn van de vele protestacties die onlangs georganiseerd zijn rond dit onderwerp.

6 Of de Primark en haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn van het feit dat ruim 70 burgers, op twee na allemaal tegenstanders, individueel een verzoek hebben ingediend (beroepend op hun spreekrecht als Tilburger) om de raad toe te spreken op dit onderwerp, waarvan er maar 15 zijn gehonoreerd .

7 Of de Primark en haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn van een lopende rechtzaak bij het europese hof tegen de gemeente Tilburg met betrekking tot illegale staatssteun en fraude. En dat in alle berichtgeving hierover de naam Primark te pas en te onpas wordt genoemd.

8 Of de Primark en haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn van een gezamenlijk burgerinitiatief van alle lokale politieke en apolitieke partijen om een referendum te houden tegen de uitvoering van dit plan.

9 Of de 12015493_968388453221076_318503659_oPrimark en haar vertegenwoordigers het met ons eens zijn dat de beoogde locatie SK3 niet de meest optimale locatie is in onze binnenstad gezien de bereikbaarheid voor leveringen zowel als voor de consument.

10 En tot slot, indien uw reactie op punt 1 onbevestigend is: zouden wij graag vernemen of Primark en haar vertegenwoordigers, als ze al van plan zijn in de nabije toekomst een filiaal te openen in Brabant, het met ons eens zijn dat gezien de topografische ligging en de beschikbare winkelruimte Breda een meer voor de hand liggende keuze is dan Til
burg.

Vertrouwend dat u ons deze wederdienst zult bewijzen. En in afwachting van uw reactie

Verblijven wij,  nieuwsgierige Tilburgers

Dit zijn de mailadressen waar het naartoe is gestuurd: 
Anette.Hendrickx@fleishman.com,
jacky.vanderdeure@fleishman.com,
charlotte.burgers@fleishman.com

 

En hier het eerste antwoord dat afkomstig is van mevrouw Van Vliet van het bewuste PR-bureau dat de reputatie van Primark in Nederland beschermt:

Hartelijk dank voor uw mail en begeleidende brief. We hebben het in goede orde ontvangen. Mocht u in de gelegenheid zijn om nadere toelichting te geven over wie u precies in deze brief vertegenwoordigd, heel graag. Begrijpen wij goed dat dit namens een aantal bewoners is geschreven?

Alvast dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Madeline van Vliet (madeline.vanvliet(ad)fleishman.com)

 

En daarop is weer dit antwoord verstuurd:

Geachte mevrouw van Vliet,

Zelf ben ik maar één van de vele bewoners waarnaar ik refereer. Persoonlijk heb ik weinig interesse in de kwestie, wel of geen Primark, maar gezien de passieve bijrol die deze hier toegedicht wordt leek het mij wel zo attent u hiervan op de hoogte te stellen, mocht het zo zijn dat u dat nog niet was. De hele kwestie rondom het “winkelrondje” raakt mij echter wel gezien de huidige waarde die deze locatie nu heeft en de bedreiging die het huidige plan ons inziens vormt voor de waarde van onze binnenstad als geheel. De term “ons” die ik nu hanteer is wellicht niet geheel lading dekkend wanneer men de vele organisaties beschouwd die hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt. En bovenal de opinie op publieke als ook op social media liegen er niet om.
enfin ik heb mijn rol als toeschouwer al ruimschoots overschreden en verwijs u daarom graag door naar de speciaal voor deze casus in het leven geroepen organisatie Actie behoud stadskantoor 1
U vind een email adres in de cc van dit bericht wellicht dat u daar meer exacte antwoorden vind dan ik u kan bieden als het om aantallen gaat.
maar schroom niet op facebook te grasduinen naar
als ook nieuws websites:
U ziet een simpel persbericht uwer zijde zou heel wat onnodige speculatie betreffende uw rol weg kunnen nemen.
Vertrouwend u voldoende te hebben ingelicht verblijf ik hoogachtend
en veel wijsheid toewensend
U….. B……..
één van de Tilburgers

 

Misschien kunnen wij met elkaar wat twijfel wegnemen bij mevrouw Van Vliet.

 

Advertentie

Een gedachte over “Dan maar zelf vragen aan Primark of ze naar Tilburg komen

  1. Mevrouw van het PR-bureau maakt een nare spelfout: vertegenwoordigd als pv met een d! En dan ook nog flink wat stijlfouten…
    Maar komt die Primark nu naar Tilburg of niet?

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s