Gemeente sluit deur voor inspraak #SK1

Jammer dat de gemeente kiest voor de wet van de regeltjes en niet de wet van het menselijke.
53 Tilburgers krijgen op dit moment een mail van de gemeente dat het niet mag, dat inspreken. De insprekers zijn te laat…ja, omdat de stad te laat is geïnfomeerd…
Zeven september was namelijk helemaal geen inspraakavond; dat werd er eentje, afgedwongen door 15 insprekers en een groep die ook de toegang werd ontzegd om van zich te laten horen. Hoe konden mensen nu weten dat er een inspraakavond was als dat een uur voor de vergadering wordt besloten?

Wat ons betreft gaan we daarom hoe dan ook naar het stadhuis. Als we niet in de zaal kunnen spreken, dan gaan we het uitleggen aan de media die aanwezig zijn en vanaf de publieke tribune, aan de toehoorders, op het Willemsplein.

Ben erbij vanavond!

Neem wat lekkers mee om te eten of te drinken, het wordt een lange zit. En maak een spandoek, neem een handpop mee om de poppenkast luister bij te zetten; of takken groen om de bomen een stem te geven.

foto: Wendy Presser Alle bomen weg! De hoofdrol in het afsluitende Environmental Lounge Cafe van het milieucafé van 10 september jl. (Frans van der Meer & Jeroen de Leijer) is voor Arend-Jan Uyttewaal van Stoetwegen, die Eefje Wentelteefje haarfijn uitlegt waarom alle bomen in Tilburg om moeten. Dat biedt volgens hem alleen maar voordelen, zoals meer parkeerplaatsen, minder schuilplaatsen voor criminelen en minder nietsnutten.
foto: Wendy Presser
Alle bomen weg!
De hoofdrol in het afsluitende Environmental Lounge Cafe van het milieucafé van 10 september jl. (Frans van der Meer & Jeroen de Leijer) is voor Arend-Jan Uyttewaal van Stoetwegen, die Eefje Wentelteefje haarfijn uitlegt waarom alle bomen in Tilburg om moeten. Dat biedt volgens hem alleen maar voordelen, zoals meer parkeerplaatsen, minder schuilplaatsen voor criminelen en minder nietsnutten.

Bij de 53 (!) Tilburgers die graag gebruik wilden maken van hun spreekrecht in de raadsvergadering vandaag, komt deze mail binnen:

Geachte heer,

 

Helaas is het niet mogelijk om tijdens de raadsvergadering in te spreken over het raadsvoorstel tot instemming met de integrale gebiedsontwikkeling van de omgeving Stadhuisplein ev. Het spreekrecht is er niet voor onderwerpen die in een commissievergadering al aan de orde zijn geweest.

Het raadsvoorstel is besproken tijdens de vergaderingen van de commissie Vestigingsklimaat op 7 september (inspraakavond)  en 14  september (debat fracties).

Met vriendelijke groet,

Marion van Berkel,

Communicatieadviseur gemeenteraad Tilburg

013 542 8093 | 06 517 535 14
marion.van.berkel@tilburg.nl

aanwezig: maandag t/m donderdag (van 09.00 tot 16.00)

centrale mailbox: raadsgriffie@tilburg.nl

Wat eraan vooraf ging

Wie graag terug wil lezen wat er voorafging aan vandaag, vanuit de beleving van het actiecomité behoud stadskantoor1: 

Tilburg is in rep en roer, in Tilburg staat een oud naoorlogs stadhuis (SK1) omringd met bomen en dat stadhuis moet gerenoveerd worden om het duurzamer te maken. Jaren lang werd in de politiek gediscussieerd of ze wel zoveel miljoenen moeten investeren voor het welzijn van hun ambtenaren, kan het niet goedkoper?  

De oplossing werd gevonden met een plan om winkels in te richten in het stadhuis. Dat leverde wat verheven wenkbrauwen op, maar het bleef nog stil onder het publiek. Bovendien wekte de naam van Rijnboutt voldoende vertrouwen, immers oud-rijksbouwmeester en erfgoedkenner. Ook het woord renovatie wekte niet de indruk dat de plannen zouden kunnen leiden tot een tranformatie van het gebied. Er was een sputterende omgevingscommissie en de erfgoedlobby stuurde trouw haar adviezen en brieven naar het college: over de monumentale bomen, over de omringende monumenten die in de verdrukking zouden komen met de plannen, over de monumentale waarden van het stadhuis: de Zwarte Doos. Het college en de gemeenteraad bleven de hete aardappel voor besluitvorming voor zich uit schuiven. In het najaar zouden stedebouwkundig plan én plannen in de verbouwing in één keer besloten worden. Na een CASTdebat in november 2014 ontdekte het stadsbestuur dat haar Zwarte Doos mogelijk wel eens van waarde kon zijn. In juli ontdekte het stadsbestuur dat haar plannen een monumentale plataan in de verdrukking brengen.

Toen gebeurde er iets geks, eind juni  trof men grote gele kruizen aan op wel 43 bomen rond het stadhuis alsof deze gekapt zouden worden. Er werden boze vragen gesteld door raadsleden en geschokte bewoners. Wat bleek deze bomen moeten allemaal weg vanwege de renovatie plannen. Ze stonden niet in de weg voor de kranen en machines, nee ze bleken in de weg te staan voor het nieuwe stadhuis. Blijkbaar werd het stadhuis niet gerenoveerd maar verbouwd; een flinke uitbreiding zelfs. Deze commotie kon de wethouder De Ridder niet gebruiken, ten slotte moet de gemeenteraad deze plannen nog goedkeuren. Binnen 3 dagen waren de kruisen weer verwijderd met de hogedrukreiniger.  Inmiddels waren er meerdere Tilburgers en organisaties de plannen beter gaan bekijken en wat bleek het stadhuis kan in 2017 fluiten naar zijn monumentale status als deze plannen door gaan. De omgevingscommissie stelden voor met hekken en doeken de nieuwe contouren zichtbaar te maken, zodat iedereen de impact zou ervaren, Dat vond het college een slecht idee. maar de Tilburgse bewoners niet. Het college publiceerde begin september een mooie 3D-animatie van de plannen, waar de omgeving niet in beeld is gebracht. Zodat Tilburgers nog niet konden zien wat nu de impact is van de plannen.

Stoepkrijt

Zo begon het. Op 28 augustus besloten het architecten collectief en de heemkundekring samen met stichting stadsbomen een stoepkrijtevenement te organiseren. Met tijdelijke hekken en linten werden de contouren van de plannen zichtbaar gemaakt en met vloeibare kalk werd deze nog eens haarfijn uitgetekend zodat deze enkele dagen en weken zichtbaar zou blijven.  Alle passanten hadden geen idee wat er gebeurde en geloofde niet dat de gemeente zoveel openbare ruimte zou gaan bebouwen en dat er zo veel bomen permanent moeten verdwijnen.  “Wanneer zou de gemeente  dit communiceren wanneer mogen wij hier iets over zeggen ?” Deze helderheid was niet de bedoeling . Binnen een uur stonden de eerste handhavers al boetes uit te schrijven en werd de politie om versterking gevraagd. Gezien de vreedzame aard van de actie werd men alsnog niet op de bon geslingerd maar alles moest verwijderd worden.

Op de dag van de eerstvolgende raadscommissie vestigingsklimaat  op 7 september  moest de gemeente de vergadering uitstellen omdat er een record aantal mensen zich aangemeld hadden om in te spreken de publiekstribune zat vol met joelende mensen. Toen dus de vergadering op 14 september werd voortgezet verdubbelde het publiek tot 200 man. Er moest een extra zaal ingericht worden met een groot scherm zodat iedereen het kon volgen. Dit keer hing de tribune vol met spandoeken en vele toeschouwers hadden groene takken mee genomen waarmee ze konden zwaaien nu ze zeker niet meer mochten applaudisseren.

De bewoners waren verbluft voor het eerst zagen ze de eensluidende en felle inspraak totaal genegeerd worden door de politiek alsook de 1200 handtekeningen van burgers en een petitie van 70 prominente Tilburgers waaronder ook Marc-Marie Huibregts, Professor van Bijsterveldt en andere kunstenaars, architecten, hoogleraren en oud-politici. De vergadering verliep alsof er niemand had ingesproken en alsof er niet één burger mee luisterde. Alleen de lokale partijen waren het unaniem eens dat deze plannen niet mogen doorgaan. Alsof de kiezer maar eens per 4 jaar welkom is. Nu zijn we een week verder en vanavond 21 september om 20:00  is het uur van de waarheid.

Primark

Inmiddels weten ook steeds meer Tilburgers dat de gemeente zichzelf, en op haar beurt de burger, gek heeft laten maken met de mogelijke komst van een Primark binnen het project Winkelrondje op de lokatie van SK3. De vastgoed ontwikkelaar Volker Wessels claimt dat zij al een overeenkomst heeft met de Primark ook al kunnen ze geen handtekening produceren. De Primark zelf geeft aan dat ze nog niets besloten hebben (waarschijnlijk gaan ze naar breda). Maar de gemeente heeft al wel een garantie (twv 7miljn) getekend voor de vergunning voor de vastgoedontwikkelaar.

Projectontwikkelaar

Het ongeloof bij de Tilburgers neemt steeds verder toe. Afgelopen week verschenen paginagrote advertenties in het Brabants Dagblad en de Tilburgse Koerier. Op social media woedt een heftige discussie en een verzetsgroep Tilburg Stad van Mensen is ten tonele verschenen. Bomen komen in het geding, en daarmee de frisse lucht en aantrekkelijkheid van de binnenstad; het verblijfsklimaat gaat achteruit in de ogen van veel Tilburgers, prominenten en experts. Monumenten raken in de verdrukking en verminkt. Kostbare openbare ruimte wordt verkocht aan een investeringsmaatschappij: MultiVastgoed. Waarom durft de gemeente niet te dromen van een mooie vriendelijke stad? Maar kiest ze voor de harde economische benadering met winkels, glas en steen? En waarom verkoop je je stadshart en democratisch centrum aan een projectontwikkelaar? Dat is de kern van het verzet.

Coalitieakkoord

De renovatiekosten worden geraamd op 70 miljoen euro; de opbrengsten van de verkoop van een deel van het monumentale stadhuis en de openbare ruimte zijn slechts 4 miljoen euro. Dat is het heel veel Tilburgers gewoon niet waard. In Tilburg is de leegstand enorm, er zijn nieuwe winkelpleinen zoals het Pieter Vreedeplein die nog niet tot volle wasdom zijn gekomen én de gemeente schrijft twee winkelconcentraties (die ook slecht lopen) helemaal af: Koningsplein en Schouwburgring. Dus ook de marktkooplieden van Tilburg zijn zich rot geschrokken.

Toch blijft de gemeente volhouden dat het verstandige plannen zijn. En dat het een afspraak is in het coalitieakkoord. Die afspraak staat in ieder geval niet in de openbare versie van dit bestuursakkoord.

Burgerspreekrecht

Dus hebben Tilburgers besloten een laatste wanhoopspoging te wagen de coalitiepartijen op andere gedachten te brengen én te luisteren naar de noodkreten van de Tilburgers. 50 burgers hebben zich aangemeldt om vanavond gebruik te maken van het burgerspreekrecht. Formeel is dit niet mogelijk, maar zij kunnen zich haast niet voorstellen dat het stadsbestuur niet zou willen luisteren naar de burgers die samen de stad maken. Zeker niet met een progressief college als nu, bestaande uit D66, GroenLinks, SP en CDA.

Hoeveel mensen vanavond verder komen is onbekend? Welke acties gaan ze ondernemen? Gaat Tilburg een referendum krijgen, wat misschien ook wel heel logisch is als je het hart van je stad wilt privatiseren, inclusief een deel van je huis van de democratie. Vanavond vanaf 20.00 uur zal de Tilburgse politiek kleur bekennen. Het Brabants Dagblad voorspelt de heetste politieke avond sinds het beruchte MIDIdebat in 2006.

TILBURG STAD VAN MENSEN

 

Op internet en facebook is veel informatie te vinden over de verschillende acties en kritiek.

#SK1 #winkelrondje

op facebook:

https://www.facebook.com/behoudstadskantoor?fref=ts

https://www.facebook.com/tilburgstadvanmensen?fref=ts

https://www.facebook.com/stadsbomentilburg?fref=ts

 

en artikelen over de kritiek die stelselmatig niet ter harte is genomen zijn, naast artikelen in het Brabants Dagblad, te vinden op:

www.tilburgers.nl

www.nieuw13.nl

www.tilburgstadvanmensen.wordpress.com

Hier kunnen de twee raadscommissievergaderingen nog nagekeken worden:

7 september: http://tilburg.notubiz.nl/vergadering/201342/Themacommissie+Vestigingsklimaat+07-09-2015

14 september http://tilburg.notubiz.nl/vergadering/209399/Themacommissie+Vestigingsklimaat+14-09-2015

 

 

Advertentie

2 gedachtes over “Gemeente sluit deur voor inspraak #SK1

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s